Privacyverklaring / Verwerkersovereenkomst

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vof. Verwijst / Jongeneel  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vof. Verwijst / Jongeneel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van haar websites aan Vof. Verwijst / Jongeneel verstrekt. Met het verstrekken van uw gegevens aanvaardt u de verwerking hiervan door Vof. Verwijst / Jongeneel zoals in deze privacyverklaring / verwerkersovereenkomst aangegeven. 

Vof. Verwijst / Jongeneel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Vof. Verwijst / Jongeneel GEGEVENS NODIG HEEFT

Vof. Verwijst / Jongeneel verwerkt uw persoonsgegevens om deze te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Daarnaast kan Vof. Verwijst / Jongeneel uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG Vof. Verwijst / Jongeneel GEGEVENS BEWAART

Vof. Verwijst / Jongeneel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn opgegeven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw gegevens worden bij beëindigen van uw contract dan wel uw opdracht binnen een maand uit onze digitale bestanden verwijderd. Voor facturen e.d. geldt de fiscaal wettelijke bewaartermijn.

DELEN MET ANDEREN

Vof. Verwijst / Jongeneel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van Vof. Verwijst / Jongeneel worden door Google algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Vof. Verwijst / Jongeneel gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Vof. Verwijst / Jongeneel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vof. Verwijst / Jongeneel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan Vof. Verwijst / Jongeneel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vof. Verwijst / Jongeneel heeft hier geen invloed op.

Vof. Verwijst / Jongeneel heeft Google geen toestemming gegeven om via Vof. Verwijst / Jongeneel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@garageboxnoordoostbrabant.nl voor de stalling en garageboxverhuur  of naar theo.verwijst@icloud.com voor de astrologische dienstverlening van www.uwastroloog.nl.    Vof. Verwijst / Jongeneel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Vof. Verwijst / Jongeneel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Vof. Verwijst / Jongeneel maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vof. Verwijst / Jongeneel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vof. Verwijst / Jongeneel op via info@garageboxnoordoostbrabant.nl voor www.garageboxnoordoostbrabant voor de opslagverhuur en de stalling.                              Betreft het de website www.uwastroloog.nl dan kunt u ons bereiken op theo.verwijst@icloud.com. www.garageboxnoordoostbrabant.nl en www.uwastroloog.nl zijn  websites van Vof. Verwijst / Jongeneel.

Vof. Verwijst / Jongeneel is als volgt te bereiken:

Postadres=Vestigingsadres: Loo 37, 5388SB Nistelrode

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17133489 

Telefoon: 0651075220

E-mailadressen: info@garageboxnoordoostbrabant.nl  theo.verwijst@icloud.com