Uw astroloog over: Lot?

 

Staat mijn karakter, mijn lot, mijn hele leven dan uitgeschreven in de sterren? Heb ik domme pech als de planeten mij geboren laten worden onder barre omstandigheden of met een lichaam met gebreken?

 

Atheïstische levensbeschouwing

Met een atheïstische levensbeschouwing vervallen we al gauw in een graaicultuur waar als in een voetbalwedstrijd alles mag zolang de scheidsrechter het maar niet ziet. Het onrecht en de ieder voor zich mentaliteit maakt mensen gelukkig ook wakker voor wat ons samen bindt -we kunnen niet zonder elkaar.

 

Het christelijk geloof, krachteloos cultuurdrager van onze westerse samenleving, geeft de pechvogels onder ons de troost van een plekje in het hiernamaals direkt naast God zelf  -voor velen toch een wat magere compensatie voor bijvoorbeeld een leven als kindsoldaat.... De islam vertoont zich in evenveel verschijningsvormen als de culturen van de landen waar zij beleden wordt. Als van het christendom afgeleide godsdienst is het daarop niet een echte verbetering, zeker niet waar zij fundamentalistisch wordt uitgelegd.

 

Als reactie op de negatieve aspecten van de individualisering van onze tijd zijn humanisme en socialisme toch bewegingen die kennelijk niet als een echt antwoord gezien worden -hun populariteit lijkt af te zwakken.

Wel voelen in onze tijd steeds meer mensen zich aangetrokken tot tal van spirituele stromingen, soms direct aansluitend bij oude oosterse religies, vaak daar ook weer van losgeweekte genezings en ervarings technieken. Vaak lijkt het, dat ieder er het zijne uit haalt en daarmee aan de slag gaat. Hoewel veel kleine steentjes wel kunnen bijdragen tot een nieuwe weg voor onze samenleving, is er vaak nog weinig te merken van een eendrachtig streven naar een betere leef-wereld.

 

Vrijmetselaars

Meer eenheid, meer samenbundeling van krachten is te vinden bij bijvoorbeeld de Vrijmetselaars, de Theosofische Vereniging en de Antroposofische beweging. De laatste twee bewegingen streven een grote mate van openheid na. De kennis en ervaring van het grote, bevrijdende weten kan niet zomaar helder en eenvoudig overgedragen worden. Wellicht daardoor weten deze bewegingen toch nog te weinig mensen te mobiliseren om voedend te zijn voor het nieuwe WIJ-gevoel. Het nieuwe wij-gevoel, waarmee we als mensen elkaar steunend en aansporend tot individuele zelf-verwerkelijking naar een nieuwe "samen"leving gaan.

 

In afwijking van het nu gangbare christelijke geloof vinden we bij veel oudere geestelijke stromingen, in esoterische en gnostieke overleveringen (óók christelijk-gnostieke bronnen > Nag Hammadi !)  de reïncarnatieleer als onderdeel van de religieuze levensleer.  De reïncarnatieleer gaat ervan uit dat de mens meerdere levens hier op aarde leeft. Hij wordt voor zijn goede daden beloond en voor zijn slechte daden bestraft in dit leven of in een volgend leven. Dit mag een mens motiveren, toch vooral het goede na te streven in het leven. Negatieve kanten ervan zijn dat de pechvogels het wel aan zichzelf te wijten zullen hebben: eigen schuld dikke bult:  ook de reïncarnatieleer kan liefde en mededogen niet missen om zijn anders zelfvernietigende tendensen te kunnen vermijden. 

 

Reïncarnatiegedachte

De reïncarnatiegedachte heeft een brede esoterische basis. Belangrijk is het, wel te zien dat het niet mijn dagelijkse ik is dat opnieuw incarneert (de Ziel die in het Christendom naar hemel, hel of vagevuur gaat) maar mijn hoger ik, mijn individualiteit of geest. Mijn geest, die dezelfde oerbron heeft als de geest van ieder van mijn medemensen. Noem die oerbron GOD dan ben ik daarvan een aardse deel-vertegenwoordiger, net als alle anderen. Ik had dus net zo goed iemand anders kunnen zijn -ieder van ons doet zijn stukje van Gods bedoeling. Laten we elkaar de tijd en de ruimte geven om ieder onze eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de samen-leving en de aarde te geven.

 

Terug naar de horoscoop: Uw LOT ?

Het blijft verrassend, hoeveel van het karakter en de omstandigheden van iedere mens in de geboortehoroscoop terug te vinden zijn. Een goede astroloog zal ook gebeurtenissen, die zich als leer-mogelijkheden gaan aandienen in een mensenleven, kunnen voorzien. Hierin wijkt de astrologie nog niet eens zo ver af van de gangbare psychologie, waar toch ook blijkt dat mensen met een gegeven karakter zich in daarbij passende omstandigheden begeven. Ook het zich herhalen van patronen, het telkens terugkeren van problemen wat pas doorbroken wordt als door zelfkennis de les geleerd wordt en een stap in de eigen ontwikkeling wordt gezet is bekend in de psychologie.

 

Toch zal mijn duiding van jouw horoscoop nooit een zodanig voorspellende inhoud hebben,  dat je daarop mag blindvaren: de sterren neigen, ze dwingen niet. Voorspellingen kunnen je leven gaan beheersen en je onvrij maken. Het is juist mijn bedoeling, samen met jou op zoek te gaan naar jouw mogelijkheden om vanuit je kwaliteiten en je levensbedoeling je EIGEN keuzes te maken.

 

Door uw astroloog wordt op een integere, respectvolle manier gewerkt. Er  wordt geen te vrezen lijden vooruitgespiegeld. Mijn eerste doel is, dat jij je herkend en erkend weet in de beschrijving van de basisduiding. Als dit zo is, dan mag ik mij met recht uw astroloog noemen.   

 

Ik zie je vervolgopdracht dan graag tegemoet.

 

Astroloog

Uw astroloog is

Uw astroloog is Theo Verwijst

Theo Verwijst

Vragen? Bel mij dan gerust op 0412-611201 of (voorkeur) 06-51075220.

 


CADEAUBON

Wil je iemand blij maken met een leuk cadeau? Probeer dan onze cadeaubon, kijk hier voor meer informatie!

 


UW GEBOORTETIJD

Geboorteplaats en datum weet iedereen wel. Maar hoe betrouwbaar is jouw geboortetijd? Lees het hier